build-a-bob

Build a bob

Teambuildings aktivitet där det finns plats för de kluriga, de praktiska, de tävlingsinriktade men även för de som gillar att hålla lagmoralen uppe. Vi tillhandahåller en viss mängd förutbestämt material samt verktyg och här gäller det nu att på tid, tillsammans i laget bygga en Bob/Kälke, vilken sedan skall framföras i en avslutande tävling i närmaste backe där minst två av lagets medlemmar under tidtagning skall framföra skapelsen. Håller den? Är den snabb? Förutom det avslutande racet kommer poäng även utdelas utifrån utseende på Boben samt lagets samarbetsförmåga.

För info och bokning  carin.broman@bokaare.se  070 – 234 92 40